تحقیق مفاسد مالي

تحقیق مفاسد مالي
مفاسد مالي

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق مفاسد ماليقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 120بخشی از متن تحقیق:مفاسدمالي
موضوع پول شويي از لحاظ واژه شناسي ، اولين بار پس از رسوايي «واتر گيت»
مطرح شد. ليكن اين پديده اصولا“ همزمان با پيدايش پول و رواج نظام پايه
پولي ، مد نظر متفكران اقتصادي ـ سياسي قرار گرفته است .در حقيقت روند
پول شويي و دليل انجام آن بستگي به شرايط اقتصادي جامعه دارد . معمولا“ در
جوامع ديكتاتوري ، سياستمداراني هستند كه پولهاي كثيف را بدست مي آورند .
بامطالعه تاريخ متوجه مي شويم كه بسياري از سياستمداران هم از اين پديده
دراهداف سودجويانه خود زمينه هاي استفاده هاي نابجا از فعاليتهاي غير رسمي
را داشته اند . اين شرايط در كشورهايي كه اقتصاد متمركز دولتي در آن جريان
دارد، درآمدهاي نا مشروع و غير قانوني نيز از اين طريق بدست مي آيد كه براي
سالم سازي و تطهير آن اقدام به پول شويي مي كنند. براي مثال بعضي از
دولت هاي پيشين كشورهاي كمونيستي مثل رئيس جمهور لهستان 5/1 ميليارد دلار
از طريق نقل و انتقال غير قانوني پول بدست مي آورد و در چين كارخانه موتور
سيكلت سازي يك ميليارد دلار پول شويي داشته است .بررسي نظام اقتصادي
كشورها نشان مي دهد كه هر چه از يك سيستم اقتصادي رقابتي متكي به مالكيت
فردي دور شويم ، شرايط مناسب تري براي چنين اعمالي به وجود مي آيد و اين يك
اصل كلي است .ـ تعريف پول شويي زماني اتفاق مي افتد كه درآمد هاي
كسب شده توجيه قانوني ندارد و براي اينكه از حالت غير قانوني خارج شوند و
مشكل پولهاي معمول را به خود بگيرند، به وسيله پول شويي تطهير مي شوند .
پول شويي به مجموعه عملياتي گفته ميشود كه شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي
براي مشروعيت بخشيدن به درآمدهاي نامشروع آن عمليات انجام مي دهند . انواع
پولهايي كه مي تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه
پولهاي كثيف و يا پولهاي آغشته به خون ، پولهايي سياه و پولهاي خاكستري
تقسيم مي شود .پولهاي خاكستري ، درآمدهاي حاصل از فروش كالا و يا انجام
دادن كارهاي توليدي است، ولي از نظارت دولت پنهان مي ماند و دولت از آنها
بي اطلاع است كه معمولا“ براي فرار از ماليات اين كارها را انجام مي دهند .پولهاي
سياه پولهاي حاصل از قاچاق كالا است ، به طوري كه درآمدهاي حاصل از قاچاق
كالا و شركت در معاملات پر سود دولتي كه خارج از عرف طبيعي در جامعه صورت
مي گيرد، باعث پيداش اين پول مي شود .پولهاي كثيف يا پولهاي آغشته به خون ، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است . ـ مراحل عمليات پول شويي1ـ ايجاد پول غير قانوني
معمولا“ پول غير قانوني از سوي بنگاههاي غير مشهور و غير رسمي و اشخاصي كه
در رابطه با اين بنگاهها به صورت غير قانوني فعاليت دارند توليد مي شود.
اين بنگاهها معمولا“ از طريق روشهاي غير مجاز و ارتباط با مسئولان پر نفوذ
كالاهاي ارزشمند و يا خدمات ويژه اي را خارج از رويه معمول و با سقفي بيش
تر از ميزاني كه تعيين شده است دريافت مي كند و معمولا“ با استفاده از
روشهاي برنامه ريزي شده براي فرار از پرداخت ماليات ، پول غير قانوني را
بيشتر رواج مي دهند.در كشورهايي كه توزيع با روش يارانه اي صورت مي
گيرد و يا از مراكز غير قابل حسابرسي حمايت مي شود، فضاي مطلوبي براي رواج
پول غير قانوني فراهم مي شود ورانت خواران حداكثر بهره برداري را از تفاوت
قيمت مصوب و قيمت آزاد به عمل مي آورند . 2ـ سند سازي مالي معمولا“
پول غير قانوني از طريق بنگاهها و واسطه هاي مالي غير مجاز و غير متعهد به
مقررات نظام بانكي و با استفاده از اسناد جعلي وارد شبكه بانكي مي شود
.امكان جلوگيري از اين جريان به خصوص با گسترش فن آوري الكترونيك ، مشكل
است ، ليكن همين فن آوري قادر است كه درآينده اي نزديك به نحو رضايتبخشي ،
طرفهاي اصلي و صاحبان واقعي منابع مالي را به طور دقيق شناسايي كنند.
بديهي است استفاده از هر نوع فن آوري جديد ، در مراحل اوليه با مشكلاتي
مواجه خواهد بود، ليكن به تدريج كه جوامع استفاده از فن آوري الكترونيك را
قانونمند مي كنند، ابهامات در رابطه با فرآيند پول شويي كاسته خواهد شد و
برعكس تفكر برخي بانكداران ، مي توان اميدوار بود كه بتدريج با قبول مقررات
بين المللي در زمينه بانكداري الكترونيك ، اين مشكل نيز نسبت به وضعيت
متداول كاهش يابد . در اين خصوص آنچه بايد مورد تأمل قرار گيرد ،
بازسازي فضايي است كه مؤسسات واسطه مالي مي توانند درآن به صورت قانوني رشد
كنند ، بديهي است در صورت حمايت مستقيم يا غير مستقيم از انحصارهاي بزرگ
دولتي ، به خصوص در زمينه مالي، عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان وجوه مالي به
ناچار به بازار سياه كشيده خواهند شد و در نهايت با گسترش نهادهاي مالي
غير متشكل و زير زميني ، فضاي تاريك و غير قابل كنترلي براي پول شويي به
وجود خواهد آمد. هرگز نبايد با بازارهاي غير متشكل پول ـ جز حالتهاي
استثنايي ـ بصورت مستقيم برخورد شود ، بلكه با تشويق و حمايت از واسطه هاي
مالي سالم و با بهره برداري از مشورتهاي اين نهادها مي توان زمينه را براي
از بين بردن پول شويي فراهم كرد. تضعيف پايگاههاي واسطه هاي مالي غير
متشكل ، همزمان با ايجاد فضاي آزاد معاملاتي ، عمليات پول شويي را با
مخاطراتي رو به رو خواهد كرد. در صورتي كه نتوان بين اشخاص و واسطه هاي
مالي شفافيت قابل قبولي برقرار كرد ، نوعي « اختلاط مالي» پديد مي آيد كه
فرآيند پول شويي را تسهيل مي كند.3ـ اختلاط مالي اختلاط مالي ،
پيچيده ترين مرحله از فرآيند پول شويي است ، زيرا در اين مرحله كه معمولا“
مبادلات پولي از طريق نهادهاي واسطه و يا كارگذاران مالي صورت مي گيرد ، به
سهولت سر نخ اصلي مبادله ، يعني عرضه كنندگان پول در ابهام قرار مي گيرند.
پيچيدگي اختلاط مالي زماني كه داد و ستد جنبه بين المللي پيدا مي كند به
مراتب افزايش مي يابد، زيرا در بسياري از كشورها ، مقررات بين المللي در
رابطه با پول شويي به تصويب نرسيده است و يا رعايت نمي شود.از اين رو
كساني كه از طريق پول شويي به مبادلات مواد مخدر و يا قاچاق كالا مي
پردازند در واقع با اختلاط پولهاي آلوده ، مجددا“ با قدرت بيشتري نهادهاي
سالم و واقعي هر كشور را نشانه گرفته اند . گاهي كساني كه به محافل تصميم
گيري نزديك مي شوند ، با استفاده از رانت اطلاعاتي ثروت قابل ملاحظه اي را
بدست مي آورند اين مسئله نيز بايد نوعي «پول شويي ضمني» تلقي شود . در
هر حال ، وقتي از طريق رانت اطلاعاتي ثروتي به وجود مي آيد و با ساير منابع
بانكها و مؤسسات اعتباري مخلوط مي شود ، بلافاصله جناح سيا سي تحت تأثير
خود را تقويت خواهد كرد و در اين حال مبارزه با مسئله پول شويي تا حدود
زيادي دشوار خواهد شد .4ـ تشويق پول شويي فرض مي كنيم كه منابعي از
طريق دزدي و يا خريد و فروش كالاهاي قاچاق و غير مجاز ، تحصيل كرده ، با
سپرده گذاري در شبكه بانكي و با استفاده از خدمات بانكي ، بتواند از طريق
روشهاي قانوني مثل ساير افراد عمليات بانكي در جهتي كه مي خواهد انجام دهد .
تا زماني كه صاحبان غير قانوني پول با فريب مجريان قانون به عمليات خود
مبادرت مي ورزند ، پول شويي يك مسئله ساده است ، (ليكن پس از اينكه صاحبان
غير قانوني پول برخورد قانون و شكل دادن آن به نفع خود دسترسي پيدا كند ـ
مثل برخي كشورهاي آمريكاي لاتين ـ آنگاه با مسئله پول شويي شتابنده مواجه
خواهيم بود .) در هر حال موضوع پول شويي در ابتدا ممكن است موردي و تحت
تأثير عوامل مختلف آسيب شناختي روي دهد . اين مسئله نيز مثل اكثر آسيبهاي
اجتماعي قابل رفع است ، ليكن زماني كه پول شويي به عنوان يك هدف سازمان
يافته سياسي مشروعيت پيدا كند ، در آن صورت آتشي فراگير ، دامن همه جامعه
را شعله ور خواهد ساخت . امروزه اين هجوم سرطان پولي كه بلافاصله موجب
تشكيل تومورهاي مختل كننده اقتصادي مي شود، تحت عنوان پول شويي مطرح شده
است …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
مفاسد مالي تحقیق در مورد مفاسد مالي دانلود تحقیق مفاسد مالي دانلود رایگان تحقیق مفاسد مالي پروژه مفاسد مالي مقاله مفاسد مالي تحقیق حسابداری در مورد مفاسد مالي پروژه در مورد مفاسد مالي پایان نامه حسابداری مفاسد مالي تحقیق حسابداری آماده در مو

 • پاورپوینت بتن و انواع آن

  پاورپوینت بتن و انواع آن بتن رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع بتن و انواع آن،در قالب ppt و در 34 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهساختار بتنویژگی های آب مصرفی بتنسیمانسیمان پرتلندتاریخچهانواع سیمان پرتلند و کاربرد آن هاسیمان پرتلند…

 • بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به فعاليتهاي غير درسي

  تاثیر فعالیت های فوق برنامه,نگرش دانش آموزان,نگرش دانش آموزان نسبت به فعاليتهاي غير درسي دانلود بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به فعاليتهاي غير درسي دانلود فایل فهرست مطالب : فعالیتهای مکمل و قوق برنامه و اهداف آن اهداف فعالیتهای مکمل…

 • مقاله ترجمه شده حسابداری با عنوان آموزش سازمانی رفتار خریدار سازمانی

  ترجمه مقاله حسابداری,دانلود ترجمه مقاله حسابداری,دانلود مقاله ترجمه شده حسابداری,مقاله ترجمه شده حسابداری,مقاله ترجمه شده حسابداری به همراه متن انگلیسی,مقاله ترجمه شده حسابداری دولتی,مقاله ترجمه شده حسابداری مدیریت دانلود مقاله ترجمه شده حسابداری با عنوان آموزش سازمانی رفتار خریدار سازمانی…

 • آزمون ریون بزرگسالان

  آزمون,اسلاید,بزرگسالان,پاورپوینت,ریون دانلود آزمون ریون بزرگسالان دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد آزمون ریون بزرگسالان،در قالب ppt و در 84 اسلاید، قابل ویرایش.   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: آزمون ریون بزرگسالان پاورپوینت اسلاید

 • گزارش کارآموزی در كارخانه آرد زاودي بندرتركمن

  دانلود گزارش کار کارآموزی در كارخانه آرد,دانلود گزارش کارآموزی در كارخانه آرد,دانلود گزارش کارآموزی كارخانه آرد,گزارش کار کارآموزی در كارخانه آرد,گزارش کارآموزی در كارخانه آرد,گزارش کارآموزی در كارخانه آرد رایگان,گزارش کارآموزی كارخانه آرد دانلود گزارش کارآموزی در كارخانه آرد زاودي…

 • تحقیق ويژگيهاي کودک در دوره ابتدايي

  پایان نامه پیرامون ويژگيهاي کودک,پروژه ويژگيهاي کودک,تحقیق در مورد ويژگيهاي کودک,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی ويژگيهاي کودک,تحقیق ويژگيهاي کودک,دانلود تحقیق ويژگيهاي کودک,مقاله ويژگيهاي کودک تحقیق ويژگيهاي کودک در دوره ابتدايي رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:ويژگيهاي کودک در دوره ابتدايي…

 • تحقیق ژرفای نماز

  تحقیق ژرفای نماز ژرفای نماز رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق ژرفای نماز، در قالب word قابل ویرایش و در 31 صفحه.توضیحات:سوره حمدبسم الله الرحمن الرحيم -به نام خداى رحمان و رحيم. به نام خداوندى كه دارنده رحمتى همگانى و بخشنده رحمتى…

 • پاورپوینت بارور کردن ابرها و تاثیر آن بر محیط زییست

  بارور کردن ابرها,بارور کردن ابرها در ایران,بارور کردن ابرها و تشکیل باران مصنوعی,باروری ابرها,باروری ابرها در تهران,باروری ابرها و باران مصنوعی,باروری ابرها و تشکیل باران مصنوعی,تحقیق بارور کردن ابرها,تحقیق باروری ابرها,مقاله باروری ابرها دانلود پاورپوینت بارور کردن ابرها و تاثیر…

 • تحقیق ریسک و مدیریت ریسک

  تحقیق ریسک و مدیریت ریسک ریسک رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع ریسک و مدیریت ریسک،در قالب word و در 48 صفحه، قابل ویرایش، شامل:بخش اول: ریسکمقدمهتاريخچه ريسكتعريف ريسكانواع ريسك1- ريسك در سازمان‌هاي ماليالف) ريسك ماليب) ريسك تجاري2-…

 • تحقیق پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

  DSP,TMS320C5402,برد DSK,پياده سازی بلادرنگ,کدينگ و فشرده سازی صحبت تحقیق پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728  بر روی پردازنده TMS320C5402،در  قالب word…

 • پرسش نامه استاندارد عملکرد بانک

  پرسش نامه استاندارد عملکرد بانک,پرسش نامه بانک,پرسش نامه خدمات بانکی,پرسش نامه رضایت از بانک,پرسش نامه سازمان بانک,پرسش نامه عملکرد بانک,پرسش نامه مدیریت بانک,پرسشنامه بانک,پرسشنامه خدمات بانکی,پرسشنامه رضایت از بانک,پرسشنامه عملکرد بانک دانلود پرسش نامه استاندارد عملکرد بانک دانلود فایل دانلود پرسش…

 • گزارش کارآموزی در شرکت کشت و صنعت و دامپروری

  خری,خرید گزارش کارآموزی شرکت کشت صنعت مغان,دانلود کارآموزی شرکت کشت صنعت مغان,دانلود گزارش کار شرکت کشت صنعت مغان,دانلود گزارش کارآموزی شرکت کشت صنعت مغان,کارآموزی شرکت کشت صنعت مغان,کارورزی شرکت کشت صنعت مغان,گزارش کارآموزی شرکت کشت صنعت مغان گزارش کارآموزی در…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان پلدختر

  استان,شیپ فایل زمین شناسی شهرستان پلدختر,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان پاکدشت,شیپ فایل سازندهای شهرستان پلدختر,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان پلدختر,نقشه زمین شناسی شهرستان پلدختر,نقشه لیتولوژی شهرستان پلدختر,نقشه ی سازند های شهرستان پلدختر دانلود نقشه ی زمین شناسی شهرستان پلدختر دانلود…

 • مقاله ترجمه شده با عنوان تاثیر سرمایه گذاری های بازاریابی رابطه ای بر قدردانی مشتری در خرده فروشی

  ترجمه مقاله خرده فروشی,ترجمه مقاله سرمایه گذاری های بازاریابی,ترجمه مقاله قدردانی مشتری,خرده فروشی,سرمایه گذاری های بازاریابی,قدردانی مشتری,مقاله ترجمه شده خرده فروشی,مقاله ترجمه شده سرمایه گذاری های بازاریابی,مقاله ترجمه شده قدردانی مشتری دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان تاثیر سرمایه گذاری…

 • پاورپوینت نقش انرژی های تجدیدپذیر در کاهش آلودگی محیط زیست

  پاورپوینت نقش انرژی های تجدیدپذیر در کاهش آلودگی محیط زیست نقش انرژی های تجدیدپذیر در کاهش آلودگی محیط زیست رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نقش انرژی های تجدیدپذیر در کاهش آلودگی محیط زیست،در قالب ppt و در…

 • مقاله ترجمه شده با عنوان تجزیه و تحلیل معیاری از استفاده استراتژیک از رسانه های اجتماعی در...

  دانلود مقاله ترجمه شده,دانلود مقاله ترجمه شده شبکه های اجتماعی,دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت استراتژیک,مقاله ترجمه شده رسانه های اجتماعی,مقاله ترجمه شده شبکه های اجتماعی,مقاله ترجمه شده شرکت های آمریکایی,مقاله ترجمه شده مدیریت استراتژیک دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان…

 • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  دانلود قانون اساسی ایران,دانلود کتاب,دانلود کتاب رایگان,قانون اساسی,قانون اساسی ایران,قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود فایل توضیحات کامل ودر مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از شکل گیری تا تصویب   من می خواهم…

 • پاورپوینت حسابرسی عملیاتی، استانداردها و فرایند کلی آن

  پاورپوینت حسابرسی عملیاتی، استانداردها و فرایند کلی آن پاورپوینت آشنایی با حسابرسی عملیاتی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع حسابرسی عملیاتی، استانداردها و فرایند کلی آن، در قالب pptx و در 63 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهانواع حسابرسيحسابرسي صورتهاي…

 • پاورپوینت بیماری های هلو

  پاورپوینت بیماری های هلو سفيدك پودري هلو و شليل رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع بیماری های هلو،در قالب pptx و در 41 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:سفيدك پودري هلو و شليل Peach powdery mildew بیماری سفیدک سطحی هلو…

 • تحقیق افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غيرورزشكار

  پایان نامه پیرامون افسردگي,پروژه افسردگي,تحقیق افسردگي,تحقیق در مورد افسردگي,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی افسردگي,دانلود تحقیق افسردگي,مقاله افسردگي تحقیق افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غيرورزشكار رفتن به سایت اصلی فهرست مطالب:فصل اول مقدمه موضوع تحقيق                    …

 • پاورپوینت آب درمانی

  پاورپوینت آب درمانی آب درمانی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع آب درمانی،در قالب ppt و در 76 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:Aquatic exerciseBACKGROUND AND PRINCIPLES FOR AQUATIC EXERCISEDEFINITION OF AQUATIC      EXERCISEGOALS AND INDICATIONS FOR AQUATIC EXERCISEPRECAUTIONS AND…

 • پرسش نامه استاندارد دلبستگی مکان

  پرسش نامه استاندارد دلبستگی مکان,پرسش نامه دلبستگی مکان,پرسش نامه علاقه به مکان,پرسشنامه استاندارد دلبستگی مکان,پرسشنامه دلبستگی مکان,پرسشنامه علاقه به مکان,دانلود پرسش نامه دلبستگی به مکان,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه دلبستگی به مکان دانلود پرسش نامه استاندارد دلبستگی مکان دانلود فایل دانلود پرسش نامه…

 • تحقیق آپاداناي شوش

  آپاداناي شوش,پایان نامه آپاداناي شوش,پروژه آپاداناي شوش,پروژه در مورد آپاداناي شوش,تحقیق آماده در مورد آپادان,تحقیق در مورد آپاداناي شوش,دانلود تحقیق آپاداناي شوش,دانلود رایگان تحقیق آپاداناي شوش,مقاله آپاداناي شوش,مقاله در مورد آپاداناي شوش تحقیق آپاداناي شوش رفتن به سایت اصلی بخشی…

 • پاورپوینت اختلالات آنورکتال

  پاورپوینت اختلالات آنورکتال پاورپوینت اختلالات آنورکتال رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع اختلالات آنورکتال،در قالب ppt و در 41 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهآناتومی آنورکتالآبسه آنورکتالعلایم‌ شایع‌ یافته‌هاى بالینىعوامل تشدید کننده بیماریتشخیصدرمانتوصیه‌های لازم به بیمارFissureعلائم خطرتظاهرات بالينيهمورئیدو ...بخشی از متن…

 • تحقیق هندسه نااقليدسى و نسبيت عام انیشتين

  تحقیق هندسه نااقليدسى و نسبيت عام انیشتين هندسه نااقليدسى و نسبيت عام اينشتين رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق هندسه نااقليدسى و نسبيت عام انیشتين، در قالب word قابل ویرایش و در 96 صفحه.توضیحات:در قرن نوزدهم دو رياضيدان بزرگ به نام…