تحقیق بررسی زلزله تهران

پایان نامه زلزله تهران,پروژه در مورد زلزله تهران,پروژه زلزله تهران,تحقیق آماده در مورد زلزله تهران,تحقیق در مورد زلزله تهران,دانلود تحقیق زلزله تهران,دانلود رایگان تحقیق زلزله تهران,زلزله تهران,مقاله در مورد زلزله تهران,مقاله زلزله تهران
تحقیق بررسی زلزله تهران

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:مقدمه:ايران
جزء ده كشور بلاخيز دنيا بوده است در ميان كشورهاي آسيايي پس از هند، چين و
بنگلادش بيشترين آمار را به خود اختصاص داده است. 40 نوع بلاي طبيعي در
جهان وجود دارد 30 نوع آن متعلق به ايران است 60% تلفات ناشي از حوادث جهان
نيز متعلق به كشور ما است.از 678 شهر كشور 660 شهر روي خط زلزله و 24
شهر در منطقة پرخطر قرار دارد و تنها 2% شهرها را خطر كمتري تهديد مي كند.
ميلياردها تن از ساكنان 100 كشور جهان حداقل با يكي از حوادث طبيعي از قبيل
زلزله، طوفان، سيل و خشكسالي مواجه هستند. اگر كشورها به خصوص كشورهاي در
حال توسعه، اقدامات پيش گيرانه براي كاهش خطرات ناشي از حوادث شركت كنند مي
توان براي ميليون ها امنيت جاني تههي كرد.زلزله پديده اي است كه در
طول تاريخ بشري بارها انسان را به وحشت انداخته و باعث تخريب شهرها و
روستاهاي زيادي همراه با تلفات انساني شديد و داغ‌دار نمودن انسان بوده است
با گونه اي كه انسان جان خود را در مقابل آن عاجز و درمانده ديده آن را به
پديده هاي ماوراء الطبيعت و خشم خدايات دانسته است.در هر صورت اين خطر با توجه به سابقة تاريخي تهران و مناطق اطراف و دوره هاي بازگشت لرزه هاي بزرگ تهران را تهديد مي كند.تعريف زلزله:براي
شناخت هر پديده اي در جهان واقع لازم است ابتدا از آن تعريف مناسب و
نسبتاً جامعي داشته باشيم چرا كه بدون دانستن تعريفي مناسب از آن نمي توان
به كنه پديده پي برد و آن را به خوبي درك نمود.مردم عادي در كلامي ساده
زلزله را حركت ناگهاني زمين ناشي از خشم نيروهاي ماوراءالطبيعه و خدايان
مي دانند كه بر بندگان عاصي و عصيانگر خود كه نافرماني خداي خود را نموده و
مرتكب گناهان زيادي شده اند مي دانند.اگرچه امروزه با گسترش دانش
تجربي اين تعريف در زمره اباطيل و خرافات قرار گرفته است ولي هنوز در جوامع
و مردم كم دانش و جاهل مورد قبول است.در فرهنگ تك جلدي عميد زلزله را
با فتح حروف «ز» و «ل»، يعني زلزله بر خلاف آنچه در زبان عامه مردم رايج
است آورد، و مي نويسد «زمين لرزه، لرزش و جنبش شديد و يا خفيف قشر كره زمين
كه به نقصان درجه حرارت مواد مركزي و احداث چين خوردگي و فشار و يا در اثر
انفجارهاي آتش‌فشاني بوقوع مي رسد»در فرهنگ جغرافيا تأليف پريدخت فشاركي و همچنين جغرافيايي تأليف مهدي مؤمني تعريفي مشابه هم به گونه زير ارائه شده است:«جنبش
يا تكان پوسته زمين كه به صورت طبيعي ناشي از زير پوسته زمين است گاهي
اوقات زلزله باعث تغييراتي در سطح زمين مي شود اما اغلب زيان بوجود آمده
ناشي از تكان ها فقط محسوس است و ممكن است زلزله بوسيله يك انفجار آتشفشاني
بوجود آيد. زلزله در حقيقت در بيشتر نواحي امري عادي است و اغلب قبل و يا
همزمان با انفجار اتفاق مي افتد. اصل زلزله تكتونيكي است و احتمالاً وجود
يك شكست لازمه آن است. موجهاي زلزله دست كم در سه جهت اتفاق مي افتد و در
يك مسافت قابل ملاحظه از مكان اصلي بطور جداگانه حس مي شوند. هنگامي كه
زلزله از مكاني مي گذرد زمين و ساختمانها مي لرزد و به جلو و عقب مي روند.
بالاترين زيان ناشي از زلزله هميشه در مركز زلزله يعني جائي كه حركت بالا و
پائين است نيست اما در مكانهايي كه موجهايي به صورت مايل به سطح مي رسد
نزديك مركز زلزله باشند داراي بالاترين زيان مي باشند يك زلزله شديد
معمولاً بوسيله يكسري ديگر از تكانها همراه مي شود. زلزله اي كه در نزديك
يا زير دريا اتفاق مي افتد سبب حركات شديد آنها شده و بعضي وقتها امواج
بزرگي از آن ناشي مي شود و در مسافت زياد اين امواج ادامه پيدا مي كنند و
گاهگاهي باعث تلفات جبران ناپذير و مرگ و مير مي شوند. طغيان نواحي ساحلي
بيشتر از خود زلزله باعث خسارت مي شوند در نواحي آتشفشاني زلزله عملاً هر
روز اتفاق مي افتد به عنوان مثال در هاوائي هر ساله صدها تكان كوچك ثبت مي
شوند.در فرهنگ آكسفورد آمده است:«حركات ناگهاني و شديد سطح زمين»از تعاريف ذكر شده در فوق و منابع ديگر مي توان برداشت زير را نمودزلزله
عبارت از حركات و ارتعاشات ناگهاني سطح زمين ناشي از شكسته شدن سنگهاي
پوسته زمين و رها شدن انرژي ذخيره شده در آنها است كه در صورت شدت زياد در
مركز انساني موجب خسارتها و زيانهاي فراواني مي‌شود».زلزله از يك طرف
موجب شكسته شدن و جابجايي بين توده هاي سنگي پوسته زمين مي شود و از طرف
ديگر همين جابجائي و شكسته شدن منجر به ايجاد امواج و انتشار در درون زمين
مي شود. مانند انداختن قطعه سنگي در حوض يا درياچه كه منجر به ايجاد امواجي
مي شود.زلزله مانند شكسته شدن قطعه چوب خشك شده اي مي ماند كه از
يكطرف موجب گسيخته شدن چوب و از طرف ديگر موجب انتشار امواج در اطراف خود
مي شود.توزيع جغرافيايي زلزله ها1-كمبربند
چين خورده آلپ هيماليا: جايي كه پوسته آسيا – اروپا به صفحه آفريقا – هند
برخورد مي كند در كشورهاي ايتاليا، يونان، تركيه، ايران شمال هند و …2-
كمربند اطراف اقيانوس آرام: جايي كه صفحه اقيانوس آرام به صفحه آسيا اروپا
– آمريكاي جنوبي – استراليا و امريكاي شمالي برخودر مي كند. در اين ناحيه
از كامچاتكا تا هكايدو شديدترين زلزله ها اتفاق مي افتد. عمق كانون زلزله
در اين منطقه به حدود 60 كيلومتر مي رسد و امواج تسونامي در اثر زلزله در
اين مناطق ايجاد مي شود.3-كمربند مياني اقيانوس اطلس: جائي كه صفحه
اقيانوس اطلس در حال گسترش است و اين زلزله ي نسبتاً ملايم و آرامش مردم را
چندادن بهم نمي‌زند. به استثناي گودالهاي اقيانوسي كانون. زمين لرزه ها در
عمق 50 كيلومتري پوسته زمين است . در گودالهاي اقيانوسي كانون زلزله در
عمق 300 تا 700 كيلومتر مشاهده شده است جائي كه به صفجه اي موربي بنام «سطح
بنيوف» وجود دارد البته زلزله ها در طول گسل ها تغير شكل دهنده (جائي كه
صفحه ها در امتداد هم مي لغزند، نيز وجود دارد مثل زلزله اي كه در طول گسل
سن آندرياس اتفاق افتاد (سان فرانسيسكو 1906)علل وقوع زلزلهبزرگي
يك زلزله بستگي مستقيم به مقدار انرژي دارد كه زمان گسيختگي و شكستگي
سنگها آزاد مي شود. هرچه نيروي ذخيره شده در سنگ در زمان ايجاد گسل بيشتر
باشد مقداري انرژي آزاد شده و به همراه آن بزرگي زلزله افزايش خواهد يافت
بزرگي زلزله رابطه مستقيمي با مقاومت سنگها نيز دارد هرچه سنگ مقاومتر باشد
استرس زيادتري لازم است تا آن را بشكندذ و درنتيجه پس از شكستن انرژي
بيشتري آزاد مي شود. علت وقوع زلزله تهران وجود گسلهاي متعدد است.شدت مطلق يا بزرگي زلزله:شدت
مطلق يا بزرگي زلزله عبارت است لگاريتم ماكزيمم دامه نوسان زلزله (برحسب
ميكرون) كه بوسيله لرزه سنجي كه در فاصله صد كيلومتري مركز زلزله نصب شده
است در روي لرزه نگاشت رسم مي شود (M=LOH10a) در اين فرمول M بزرگي زلزله و
a دامنه امواج است. مقياس ريشتر لگاريتمي است به اين معني كه افزايش يك
واحد، ده برابر بر دامنة امواج مي افزايد مثلاً دامنه امواج زمين لرزه اي
به مقياس 7 (10×10×10) هزاربار بزرگتر از دامنه موجي با بزرگي 4 است.بنابه
نظر ريشتر و گوتنبرگ انرژي (E) آزاد شده در كانون زلزله را مي توان با
توجه به بزرگي زلزله از فرمول زير محاسبه نمود. GE=11/8+1.5ms10 در اين
فرمول E برحسب ارگ (يك ارگ = 70 ژول) است بر اساس رابطه فوق انرژي آزاد
شده با افزايش يك درجه به مقياس ريشتر تقرباً 6 و 31 برابر  است لذا قدرت
زلزله اي با دامنه موج 7 تقريباً سي هزار بار (31×31×31) از زلزله اي با
دامنه موج 4 ريشتر است. انفجارات هسته اي بزرگ داراي بزرگي 7 ريشتر هستند
انرژي زلزله ي با بزرگي 32/6 برابر انفجار بمب هسته اي هيروپيما است بزرگي
زلزله ها از 1 تا 9 ريشتر است. بزرگي زلزله تا كنون 6/8 ريشتر است. زلزله
ها با بزرگي 7/8 تا 9/8 با توجه به مقاومت سنگهاي زمين محتمل به نظر مي رسد
و مي تواند موجب نابودي زمين شود. بزرگي زلزله رودبار3/7 بوده است هرچه زلزله ها بزرگتر باشند، امكان وقوع كمتري دارند …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 85

 

زلزله تهران تحقیق در مورد زلزله تهران دانلود تحقیق زلزله تهران دانلود رایگان تحقیق زلزله تهران پروژه زلزله تهران مقاله زلزله تهران مقاله در مورد زلزله تهران پروژه در مورد زلزله تهران پایان نامه زلزله تهران تحقیق آماده در مورد زلزله تهران

 • گزارش مطالعه امکان سنجی تولید آنزیم پکتین استراز برای شفاف سازی آب میوه در صنعت آبمیوه سازی

  دانلود گزارش امکان سنجی صنعت آبمیوه سازی,دانلود گزارش مطالعه امکان سنجی شفاف سازی آب میوه,گزارش امکان سنجی صنعت آبمیوه سازی,گزارش مطالعه امکان سنجی تولید آنزیم پکتین استراز,گزارش مطالعه امکان سنجی شفاف سازی آب میوه دانلود گزارش مطالعه امکان سنجی تولید…

 • نقشه ی بخش های شهرستان ثلاث باباجانی

  بخش های شهرستان ثلاث باباجانی,شیپ فایل بخش های شهرستان ثلاث باباجانی,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشه,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان ثلاث باباجانی,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان ثلاث…

 • پاورپوینت کتاب مواد غیرکتابی در کتابخانه ها تالیف ریچارد فوتر گیل و یان بوچارت ترجمه کاظم خادمیان

  پاورپوینت کتاب مواد غیرکتابی در کتابخ,دانلود کتاب مواد غیرکتابی در کتابخانه ها کاظم خادمیان,کتاب مواد غیرکتابی در کتابخانه ها ریچارد فوتر گیل و یان بوچارت,کتاب مواد غیرکتابی در کتابخانه ها کاظم خادمیان,کتاب مواد غیرکتابی در کتابخانه هاریچارد فوتر گیل دانلود…

 • تحقیق رابطه بين جهانگردي و جرم

  پایان نامه پیرامون ر,پروژه رابطه بين جهانگردي و جرم,تحقیق در مورد رابطه بين جهانگردي و جرم,تحقیق رابطه بين جهانگردي و جرم,حقوق جزایی,دانلود تحقیق رابطه بين جهانگردي و جرم,کار تحقیقی رابطه بين جهانگردي و جرم,مقاله رابطه بين جهانگردي و جرم تحقیق…

 • تحقیق ورزش

  تحقیق ورزش,تحقیق ورزش والیبال,تحقیق ورزشی,دانلود تحقیق ورزش,دانلود تحقیق ورزش والیبال,دانلود تحقیق ورزشی,دانلود مقاله در مورد ورزش,دانلود مقاله ورزش,مقاله ورزش,مقاله ورزش انگلیسی با ترجمه,مقاله ورزش علمی,مقاله ورزش والیبال,مقاله ورزشی دانلود تحقیق ورزش دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد ورزش،در قالب word…

 • پاورپوینت الگو

  الگو گیری,الگوی دفاع,الگوی ساده حل مشکلات,برترین الگو برای حل مشکل,شکست الگوها پاورپوینت الگو رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع الگو،در قالب ppt و در 25 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:راه هاي جمع آوري اطلاعات:فراگيري به شكلهاي مختلف…

 • تحقیق بررسی مديريت اثربخش

  پاورپوینت مديريت اثربخش,پروژه,تحقیق آماده در مورد مديريت اثربخش,تحقیق در موردمديريت اثربخش,تحقیق مديريت اثربخش,دانلود تحقیق در مورد مديريت اثربخش,دانلود تحقیق مديريت اثربخش,دانلود مقاله مديريت اثربخش,مديريت اثربخش تحقیق بررسی مديريت اثربخش رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:مقدمه‌  ‌امروزه‌ عواملي‌ چون‌…

 • پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان با موضوع مدیریت بحران و سیستم های کنترل

  پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان,دانلود فصل شانزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان,فصل شانزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان,نکات فصل شانزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان دانلود پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مبانی سازمان و…

 • مدل سازی و شبیه سازی المان محدود صفحه سوراخ دار در نرم افزار انسیس تحت بار کششی

  پروژه شبیه سازی در انسیس,دانلود شبیه سازی در انسیس,شبیه سازی المان محدود صفحه سوراخ دار,شبیه سازی در انسیس,مدل سازی المان محدود صفحه سوراخ دار,نرم افزار انسیس,نمونه شبیه سازی در انسیس مدل سازی و شبیه سازی المان محدود صفحه سوراخ دار…

 • استاندارد آرد كنجاله بادام زميني

  استاندارد آرد كنجاله بادام زميني,استاندارد آماده آرد كنجاله بادام زميني,استاندارد رایگان آرد كنجاله بادام زميني,دانلود استاندارد آرد كنجاله بادام زميني,دانلود رایگان استاندارد آرد كنجاله بادام زميني,دریافت استاندارد آرد كنجاله بادام زميني دانلود استاندارد آرد كنجاله بادام زميني دانلود فایل دانلود…

 • تحقیق آموزش الزامي در بهره وري نيروي انساني

  آموزش نیروی انسانی,اصول آموزش نیروی انسانی,بهره وری نیروی انسانی,تحقیق آموزش نیروی انسانی,تحقیق در مورد آموزش نیروی انسانی,مقاله آموزش نیروی انسانی,مقاله در مورد آموزش نیروی انسانی دانلود تحقیق آموزش الزامي در بهره وري نيروي انساني دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد…

 • نقشه ی منحنی های هم تبخیر استان لرستان

  دانلود نقشه هم تبخیر استان مرکزی,شیپ فایل خطوط هم تبخیر استان مرکزی,شیپ فایل منحنی های هم تبخیر استان مرکزی,نقشه خطوط هم تبخیر استان مرکزی,نقشه منحنی های هم تبخیر استان مرکزی,نقشه هم تبخیر استان مرکزی دانلود نقشه ی منحنی های هم…

 • نقشه ی بخش های شهرستان بندر گز

  استان گلستا,بخش های شهرستان بندر گز,شیپ فایل بخش های شهرستان بندر گز,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان بندر گز,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان بندر گز,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس…

 • تحقیق بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه

  پایان نامه پیرامون رضایت شغلی کارکنان مدرسه,پروژه رضایت شغلی کارکنان مدرسه,تحقیق در مورد رضایت شغلی کارکنان مدرسه,تحقیق رضایت شغلی کارکنان مدرسه,تحقیق روانشناسی رضایت شغلی کارکنان,دانلود تحقیق رضایت شغلی کارکنان مدرسه,مقاله رضایت شغلی کارکنان مدرسه تحقیق بررسی رابطه بین سبک های…

 • پاورپوینت مراقبت بیماری سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی

  پاورپوینت مراقبت بیماری سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی مراقبت بیماری سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مراقبت بیماری سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی،در قالب ppt و در 50 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:بيماري سرخجه…

 • شیپ فایل آبراهه های استان یزد

  شیپ فایل آبراهه های استان یزد,شیپ فایل رودخانه های استان یزد,لایه آبراهه های استان یزد,نقشه ی آبراهه های استان یزد,نقشه ی رودخانه های استان یزد دانلود شیپ فایل آبراهه های استان یزد دانلود فایل نقشه ی  آبراهه های استان یزد…

 • پاورپوینت بررسی کامل انواع چدن ها

  پایان نامه چدن,پروژه پیرامون چدن,پروژه چدن,تحقیق پیرامون چدن,تحقیق چدن,تحقیق رشته متالورژی,دانلود پایان نامه چدن,دانلود پروژه چدن,دانلود تحقیق چدن,دانلود تحقیق رایگان چدن,دانلود مقاله چدن,دانلود مقاله رایگان چدن,مقاله چدن دانلود پاورپوینت بررسی کامل انواع چدن ها دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی…

 • پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت

  ارزیابی عملکرد کارکنان,پرسشنامه آماده مدیریت,پرسشنامه ارزیابی عملکرد,پرسشنامه ارزیابی کارکنان,پرسشنامه عملکرد شغلی,پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت,پرسشنامه مدیریت,پرسشنامه مدیریت عملکرد,پرسشنامه مدیریت کارکنان دانلود پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت دانلود فایل دانلود پرسش نامه با موضوع عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت،در…

 • پاورپوینت کاربرد سنجش از دور (RS) در مهندسی مدیریت منابع آب در نظارت بر تغییرات اقلیم برای سال 95

  پاورپوینت تغییر اقلیم,پاورپوینت سنجش از دور,پاورپوینت کاربرد RS,پاورپوینت کاربرد سنجش از دور,تحقیق سنجش از دور,جزوه سنجش از دور,دانلود پاورپوینت RS,دانلود پاورپوینت سنجش از دور,کاربردهای سنجش از دور,کتاب سنجش از دور,مقاله سنجش از دور دانلود پاورپوینت کاربرد سنجش از دور (RS)…

 • پاورپوینت تناسبات فیبوناچی

  آشنایی با تناسبات فیبوناچی,انواع تناسبات فیبوناچی,بررسی تناسبات فیبوناچی,پاورپوینت تناسبات فیبوناچی,پایان نامه تناسبات فیبوناچی,تحقیق تناسبات فیبوناچی,تناسبات طلایی فیبوناچی,تناسبات فیبوناچی,تناسبات فیبوناچی چیست,مقاله تناسبات فیبوناچی دانلود پاورپوینت تناسبات فیبوناچی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع تناسبات فیبوناچی،در قالب ppt و در 16 اسلاید،…

 • تحقیق بررسي ميزان توجه جوانان به نقش و حضور امام زمان (عج) در زندگي روزمره

  امام زمان (عج),اهميت شكر گزاري و شكر نعمت امام زمان (عج),بررسي ميزان توجه ي جوانان به نقش و حضور امام زمان (عج) در زندگي روزمره,پایان نامه بررسي ميزان توجه ي جوانان به نقش و حضور امام زمان (عج) در زندگي…

 • تحقیق امام حسین (ع)

  امام حسین,امام حسین (ع),پژوهش امام حسین (ع),تحقیق امام حسین,تحقیق امام حسین (ع),تحقیق عاشورا,حسین,حسین (ع),دانلود تحقیق امام حسین,دانلود تحقیق عاشورا,معارف امام حسین (ع) دانلود تحقیق امام حسین (ع) دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع امام حسین (ع)، در قالب word و…

 • پاورپوینت مدیریت اخلاق

  تحقیق مدیریت اخلاق,مدیریت اخلاق,مدیریت اخلاق حرفه ای,مدیریت اخلاق حرفه ای در سازمان,مدیریت اخلاق در خانواده,مدیریت اخلاق در خدمات دولتی,مدیریت اخلاق در سازمان,مدیریت اخلاق کسب و کار,مدیریت اخلاق مدار دانلود پاورپوینت مدیریت اخلاق دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت اخلاق،در…

 • تحقیق امام حسن مجتبی (ع)

  امام حسن مجتبی,امام حسن مجتبی زندگینامه,امام حسن مجتبی شعر,امام حسن مجتبی عکس,امام حسن مجتبی فرزندان,امام حسن مجتبی همسر,امام حسن مجتبی ویکی پدیا,پاورپوینت امام حسن مجتبی,تحقیق امام حسن مجتبی,مقاله امام حسن مجتبی دانلود تحقیق امام حسن مجتبی (ع) دانلود فایل دانلود…

 • پاورپوینت اصول و مبانی مدیریت

  اصول مدیریت,اصول و مبانی مدیریت,اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام,پاورپوینت اصول و مبانی مدیریت,تحقیق اصول و مبانی مدیریت,جزوه اصول و مبانی مدیریت,کتاب اصول و مبانی مدیریت,مبانی مدیریت,مقاله اصول و مبانی مدیریت دانلود پاورپوینت اصول و مبانی مدیریت دانلود فایل…